Ungdomsbolig

Ny kontrakt med Vognsen & Co A/S

Det glæder os at kunne meddele, at vi har indgået en totalentreprisekontrakt på A.F. Beyers Vej 25 med Vognsen & Co. A/S. I løbet af 1. kvartal 2021 overdrages ejendommen til investorerne i Protica UngdomsboligInvest København A/S, hvorefter 24 studerende kan flytte ind i de nye studieboliger tæt på bl.a. CBS. Ejendommen opføres i mursten med tegltag vil således falde godt ind i området.