UDVÆLGELSESKRITERIER

GOD BELIGGENHED
Protica investerer udelukkende i velbeliggende ejendomme med flere enheder og gode udlejningsmuligheder. Kravene til beliggenhed indebærer blandt andet, at skoler, børnehaver, indkøbsmuligheder og offentlige transportmidler skal være indenfor kort gåafstand, ligesom der skal være adgang til rekreative områder.

Disse krav til beliggenhed betyder, at ejendommene som udgangspunkt altid vil være attraktive for professionelle aktører. Der investeres aldrig i ejendomme i randområder.

 

POSITIVE DEMOGRAFISKE FORHOLD
Protica investerer kun i ejendomme beliggende i områder i positiv udvikling, og hvor ejendommene passer til de demografiske forhold og dermed sikrer varige udlejningsmuligheder.

 

GOD STAND
Protica investerer som udgangspunkt kun i boligejendomme, der fremstår velholdte og opdaterede, og Protica investerer således ikke i deciderede renoveringsprojekter.

Ejendomme med mindre renoveringsopgaver kan anskaffes, såfremt det afspejles i prisfastsættelsen af ejendommene.

 

POSITIVT CASH-FLOW SKAL VÆRE DRIVER FOR VÆRDITILVÆKST
Protica investerer kun i ejendomme, hvor der er et positivt cash-flow, som kan anvendes til at afdrage på selskabets gæld.

Protica investerer aldrig i ejendomme, hvis rentabilitet udelukkende er baseret på en forudsætning om fremtidige værdistigninger. Friværdien og dermed din opsparing skal således primært baseres på gældsafvikling og løbende driftsoverskud og sekundært på forventede fremtidige værdistigninger.

 

UAFHÆNGIGHED AF SKATTELOVGIVNING
Rentabiliteten i de ejendomme, vi investerer i, må ikke være ubetinget afhængig af skatteforhold, da skattelovgivningen er alt andet end statisk. Der skal være en sund drift i ejendommene før skat, før vi vil investere i disse. De ejendomsinvesteringer, som Protica udbyder, er således robuste overfor ændringer i den nuværende skattelovgivning. Dermed ikke være sagt, at vi ikke optimerer skatten, for det gør vi – skatten skal bare ikke være det bærende element.

Protica investerer kun i ejendomme
beliggende i områder i positiv udvikling